Covid-19 Veri Listesi [1.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,70
0,96
5,94
0,63
0,04
46,28
0,91
2,75
1,36
80,74
0,23
16,65
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2168
0,0362
0,0002
0,0055
22,5754
0,6097
0,0168
0,4922

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/