Covid-19 Veri Listesi [3.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,27
0,98
6,23
0,58
0,04
44,21
0,81
2,75
1,31
80,42
0,21
16,36
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2255
0,0389
0,0002
0,0050
23,0218
0,6255
0,0172
0,5031

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/