Covid-19 Veri Listesi [4.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,84
1,01
6,21
0,59
0,04
44,32
0,91
2,75
1,33
80,28
0,22
16,23
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2338
0,0394
0,0002
0,0058
23,2556
0,6338
0,0174
0,5089

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/