Covid-19 Veri Listesi [5.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,83
0,92
5,98
0,61
0,04
46,10
0,77
2,76
1,33
80,13
0,21
16,11
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2151
0,0384
0,0002
0,0049
23,4707
0,6412
0,0177
0,5138

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/