Covid-19 Veri Listesi [6.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
17,40
0,89
5,64
0,64
0,04
49,01
0,74
2,76
1,31
79,97
0,21
16,00
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2102
0,0366
0,0002
0,0048
23,6809
0,6485
0,0179
0,5186

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/