Covid-19 Veri Listesi [7.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
16,32
0,99
5,89
0,63
0,04
47,00
0,92
2,77
1,34
79,95
0,22
16,01
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2368
0,0386
0,0002
0,0060
23,9177
0,6563
0,0182
0,5246

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/