Covid-19 Veri Listesi [9.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
15,51
1,01
5,68
0,68
0,04
48,98
1,05
2,78
1,40
80,10
0,23
16,24
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2458
0,0381
0,0003
0,0070
24,4055
0,6717
0,0187
0,5380

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/