Covid-19 Veri Listesi [10.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,75
1,01
1,74
0,72
0,01
51,77
0,30
0,90
1,40
25,88
0,02
1,23
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2480
0,0366
0,0003
0,0063
24,6535
2,1028
0,0189
0,5443

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/