Covid-19 Veri Listesi [12.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
15,41
0,90
1,61
0,76
0,01
55,60
1,12
0,90
1,37
87,39
0,10
7,64
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2274
0,0350
0,0003
0,0243
25,1320
2,1764
0,0195
1,9019

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/