Covid-19 Veri Listesi [13.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,86
0,86
1,47
0,81
0,01
60,99
1,21
0,89
1,33
87,32
0,10
7,58
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2179
0,0324
0,0003
0,0267
25,3499
2,2088
0,0197
1,9287

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/