Covid-19 Veri Listesi [14.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,50
0,96
1,59
0,77
0,01
56,20
1,51
0,89
1,38
87,44
0,11
7,64
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2457
0,0356
0,0003
0,0339
25,5956
2,2444
0,0200
1,9625

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/