Covid-19 Veri Listesi [15.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
15,57
0,96
1,69
0,73
0,01
52,59
1,54
0,89
1,39
87,50
0,11
7,66
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2480
0,0386
0,0003
0,0352
25,8435
2,2830
0,0203
1,9977

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/