Covid-19 Veri Listesi [16.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
14,47
0,95
1,54
0,81
0,01
57,61
1,55
0,89
1,40
87,71
0,11
7,78
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2470
0,0357
0,0003
0,0360
26,0905
2,3188
0,0206
2,0337

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/