Covid-19 Veri Listesi [17.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
13,35
0,94
1,41
0,88
0,01
63,11
1,56
0,89
1,40
88,03
0,11
8,01
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2479
0,0331
0,0003
0,0367
26,3384
2,3518
0,0209
2,0704

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/