Covid-19 Veri Listesi [18.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
12,83
0,93
1,33
0,93
0,01
66,68
1,61
0,89
1,40
88,47
0,12
8,35
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2475
0,0318
0,0003
0,0384
26,5859
2,3836
0,0212
2,1088

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/