Covid-19 Veri Listesi [19.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
12,82
0,78
1,11
1,09
0,01
80,43
1,27
0,89
1,35
88,76
0,12
8,61
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2082
0,0267
0,0003
0,0307
26,7941
2,4103
0,0215
2,1395

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/