Covid-19 Veri Listesi [21.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
9,74
0,87
0,93
1,33
0,01
96,06
1,68
0,90
1,38
89,77
0,13
9,63
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2358
0,0230
0,0003
0,0414
27,2210
2,4577
0,0221
2,2064

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/