Covid-19 Veri Listesi [22.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
10,01
0,84
0,93
1,30
0,01
96,60
1,56
0,90
1,35
90,49
0,14
10,48
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2313
0,0232
0,0003
0,0386
27,4523
2,4809
0,0224
2,2450

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/