Covid-19 Veri Listesi [23.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
9,72
0,88
0,94
1,32
0,01
95,98
1,66
0,91
1,37
91,29
0,16
11,61
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2432
0,0236
0,0003
0,0415
27,6955
2,5045
0,0227
2,2865

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/