Covid-19 Veri Listesi [25.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
8,72
0,86
0,83
1,46
0,01
110,42
1,68
0,91
1,32
93,04
0,20
15,12
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2418
0,0211
0,0003
0,0427
28,1726
2,5474
0,0233
2,3700

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/