Covid-19 Veri Listesi [29.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
8,63
0,76
0,73
1,60
0,01
129,00
0,96
0,94
1,24
94,49
0,25
20,44
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2202
0,0190
0,0003
0,0253
29,0325
2,6199
0,0245
2,4754

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/