Covid-19 Veri Listesi [30.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
8,51
0,76
0,72
1,62
0,01
131,54
0,92
0,94
1,23
94,73
0,27
21,73
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2218
0,0189
0,0003
0,0243
29,2542
2,6388
0,0248
2,4997

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/