Covid-19 Veri Listesi [31.12.2020, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
8,07
0,73
0,65
1,66
0,01
145,21
1,00
0,95
1,14
95,11
0,27
23,99
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2143
0,0173
0,0003
0,0265
29,4685
2,6560
0,0251
2,5262

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/