Covid-19 Veri Listesi [1.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
7,72
0,64
0,55
1,74
0,01
172,85
0,64
0,95
1,01
95,22
0,25
24,81
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1901
0,0147
0,0003
0,0170
29,6587
2,6707
0,0254
2,5432

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/