Covid-19 Veri Listesi [2.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
7,49
0,60
0,50
1,81
0,01
190,47
0,52
0,95
0,95
95,27
0,24
25,26
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1794
0,0134
0,0002
0,0140
29,8381
2,6842
0,0256
2,5572

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/