Covid-19 Veri Listesi [3.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
7,11
0,56
0,44
1,95
0,01
217,56
0,45
0,96
0,90
95,30
0,23
25,61
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1671
0,0119
0,0002
0,0121
30,0052
2,6961
0,0258
2,5693

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/