Covid-19 Veri Listesi [4.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
7,55
0,72
0,61
1,44
0,01
158,34
0,44
0,96
0,91
95,16
0,23
24,79
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2181
0,0165
0,0002
0,0119
30,2233
2,7125
0,0261
2,5812

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/