Covid-19 Veri Listesi [6.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
7,57
0,72
0,61
1,38
0,01
159,58
0,38
0,97
0,87
94,75
0,20
22,56
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2196
0,0166
0,0002
0,0105
30,6635
2,7466
0,0265
2,6024

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/