Covid-19 Veri Listesi [7.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,65
0,71
0,53
1,59
0,01
182,93
0,36
0,97
0,87
94,61
0,19
21,92
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2201
0,0146
0,0002
0,0099
30,8835
2,7612
0,0268
2,6123

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/