Covid-19 Veri Listesi [9.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,67
0,65
0,41
1,90
0,01
237,30
0,34
0,98
0,80
94,52
0,17
21,67
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2024
0,0115
0,0002
0,0095
31,3074
2,7865
0,0272
2,6337

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/