Covid-19 Veri Listesi [12.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,47
0,67
0,42
1,74
0,01
236,03
0,43
0,99
0,74
94,55
0,16
22,12
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2155
0,0118
0,0002
0,0120
31,9355
2,8216
0,0278
2,6679

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/