Covid-19 Veri Listesi [13.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,50
0,65
0,41
1,81
0,01
244,14
0,40
0,99
0,74
94,57
0,17
22,30
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2088
0,0115
0,0002
0,0114
32,1443
2,8331
0,0281
2,6792

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/