Covid-19 Veri Listesi [14.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,28
0,63
0,38
1,90
0,01
262,16
0,38
0,99
0,72
94,59
0,16
22,51
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2043
0,0108
0,0002
0,0108
32,3486
2,8438
0,0283
2,6901

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/