Covid-19 Veri Listesi [16.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
4,82
0,58
0,32
2,23
0,01
315,66
0,34
1,00
0,70
94,68
0,16
23,19
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1886
0,0091
0,0002
0,0096
32,7382
2,8629
0,0287
2,7107

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/