Covid-19 Veri Listesi [28.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
4,20
0,59
0,30
1,77
0,01
351,77
0,36
1,04
0,50
95,24
0,14
28,05
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,2083
0,0088
0,0002
0,0107
35,0924
2,9549
0,0308
2,8143

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/