Covid-19 Veri Listesi [29.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
4,19
0,56
0,28
1,90
0,01
372,34
0,33
1,04
0,51
95,30
0,15
28,60
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1985
0,0083
0,0002
0,0097
35,2910
2,9632
0,0309
2,8240

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/