Covid-19 Veri Listesi [30.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
4,62
0,50
0,28
1,88
0,01
376,44
0,29
1,05
0,50
95,33
0,14
28,86
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1789
0,0083
0,0002
0,0085
35,4699
2,9714
0,0311
2,8326

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/