Covid-19 Veri Listesi [31.01.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
4,81
0,46
0,26
1,95
0,01
396,11
0,28
1,05
0,49
95,36
0,14
29,19
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1641
0,0079
0,0002
0,0084
35,6340
2,9793
0,0313
2,8410

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/