Covid-19 Veri Listesi [1.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,45
0,48
0,31
1,61
0,01
338,35
0,32
1,05
0,47
95,38
0,14
29,47
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1704
0,0093
0,0001
0,0096
35,8044
2,9886
0,0314
2,8506

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/