Covid-19 Veri Listesi [2.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,56
0,47
0,31
1,54
0,00
336,59
0,35
1,05
0,46
95,43
0,14
29,93
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1685
0,0094
0,0001
0,0104
35,9729
2,9980
0,0316
2,8610

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/