Covid-19 Veri Listesi [3.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,47
0,49
0,32
1,44
0,00
325,28
0,33
1,05
0,44
95,45
0,13
30,17
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1782
0,0097
0,0001
0,0100
36,1511
3,0077
0,0317
2,8710

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/