Covid-19 Veri Listesi [4.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,45
0,48
0,32
1,43
0,00
334,64
0,35
1,05
0,43
95,50
0,13
30,66
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1745
0,0095
0,0001
0,0106
36,3255
3,0172
0,0318
2,8816

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/