Covid-19 Veri Listesi [5.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,54
0,47
0,31
1,39
0,00
336,38
0,33
1,06
0,41
95,53
0,13
30,94
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1714
0,0095
0,0001
0,0099
36,4970
3,0267
0,0320
2,8915

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/