Covid-19 Veri Listesi [6.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,74
0,45
0,31
1,37
0,00
337,91
0,32
1,06
0,40
95,55
0,13
31,18
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1655
0,0095
0,0001
0,0097
36,6625
3,0362
0,0321
2,9012

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/