Covid-19 Veri Listesi [7.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,14
0,42
0,26
1,68
0,00
401,75
0,32
1,06
0,42
96,42
0,18
41,90
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1560
0,0080
0,0001
0,0099
36,8185
3,0443
0,0322
2,9351

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/