Covid-19 Veri Listesi [8.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,81
0,45
0,32
1,27
0,00
331,98
0,34
1,06
0,38
95,66
0,12
32,26
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1676
0,0097
0,0001
0,0103
36,9861
3,0540
0,0323
2,9214

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/