Covid-19 Veri Listesi [9.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,27
0,45
0,34
1,13
0,00
312,62
0,32
1,06
0,36
95,65
0,12
32,21
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1656
0,0104
0,0001
0,0098
37,1517
3,0644
0,0325
2,9311

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/