Covid-19 Veri Listesi [10.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
6,36
0,44
0,34
1,10
0,00
313,50
0,31
1,06
0,35
95,64
0,11
32,08
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1634
0,0104
0,0001
0,0095
37,3151
3,0748
0,0326
2,9406

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/