Covid-19 Veri Listesi [11.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,82
0,42
0,30
1,24
0,00
358,20
0,30
1,06
0,35
95,66
0,11
32,31
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1567
0,0091
0,0001
0,0094
37,4718
3,0839
0,0327
2,9500

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/