Covid-19 Veri Listesi [12.02.2021, Türkiye]

Yüzde Oranları (%)
5,99
0,41
0,30
1,25
0,00
351,46
0,32
1,06
0,36
95,69
0,12
32,60
Ülke Nüfusuna Ait Yüzde Oranları (%)
0,1559
0,0093
0,0001
0,0098
37,6277
3,0932
0,0328
2,9598

© Dms Yazılım ve Donanım Hizmetleri (2020) ©  -  https://www.dmsmarket.com/